Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.waterwolvesfishing.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Water Wolves Fishing streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld staat Water Wolves Fishing niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is algemeen van aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Water Wolves Fishing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit gebruik van informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Water Wolves Fishing en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Water Wolves Fishing garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Water Wolves Fishing te corresponderen accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Water Wolves Fishing heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Water Wolves Fishing aanvaard ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Water Wolves Fishing zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Water Wolves Fishing daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.